Frequently Asked Questions

Import skladových zásob

Ak potrebujete importovať skladové zésoby z excelu alebo iného systému, treba mať vyexportovaný súbor vo formáte *.cvs. Prejdite na menu Nastavenia / Sklad (Diely / súčiastky) / Import dielov / súčiastok.

Vložte súor *.csv. Vizuálne sa Vám zobrazia dva stĺpce, kde každý z nich zobrazuje prvý a druhý riadok z Vašeho vloženého súboru. Ak sa v prvom riadku Vášho *.csv súboru nenachádzajú hodnoty, ktoré chcete importovať, zmente si v položke Štartovací riadok hodnotu na ten riadok, od ktorého chcete importovať. V pravom stĺpci potom priradte Typ položky, ktorá reprezentuje konkétne položky (názov, cena, počet kusov atď.) s hodnotami z Vášho súboru.

Kliknite Spustiť import a počkajte kým sa Vám položky naimportujú.

Po skončení importu uvidíte oznámenie o počte úspečne a neúspešne importovaných položiek. Položky, ktoré neboli importované si možete pozriet v stiahnuteľnom súbore Log importu.

UPOZORNENIE !!! Neimportujte ten istý *.csv súbor viac ako jeden krát. Položky sa Vám neprepíšu, ale znova pridajú ! Ak sa Vám napr. veľa položiek neimportovala, treba komplet vymazať sklad, upraviť *.csv súbor a import spustiť znova.