Häufig gestellte Fragen

Ako posielať údaje do RPZV ?

Nastavte si Váš systémový názov cez cez Nastavenia / Ostatné nastavenia / Prístup do RPZV

V zozname zákaziek pribudla ikonka šedé NIE, čo znamená, že údaje z tejto zákazky neboli do RPZV poslané.

Údaje sa budú posielať vždy pri ukladaní zákazky či už novo vytvorenej alebo editovanej. Vyskočí Vám nasledovné okno:

Ak kliknete nie, zákazka sa len uloží ale žiadne záznamy poslané nebudú. Ak kliknete Áno vyskočí Vám tabuľka, kde si môžete vybrať, ktoré záznamy budú do RPZV poslané.

Po označení checkboxu (checkboxov) sa Vám zobrazí detail posielaných záznamov pre kontrolu. Ak máte pri vozidle vyplnené VIN a EČV a v zákazke vyplnené km, tieto údaje Vám systém automaticky predvyplní. 

Po kiknutí "Zapísať" systém údaje do RPZV pošle. Po úspešnom odoslaní sa Vám v zozname zákaziek zobrazia zelené ikonky ÁNO, ktoré znamenajú, že údaje boli úspešne odoslané.

Po kliknutí na zelené ÁNO pri konkrétnej zákazke si viete spätne skontrolvať aké údaje boli do RPZV poslané.